Vår historia

Everfresh grundades 1995 av en grupp hängivna frukthandlare som hade lång erfarenhet i branschen. Idén föddes när marknaden stod inför en avgörande förändring -  en centralisering av handeln som  skulle medföra ett överutbud av varor. Insikten var att butikernas inköpsplanering skulle underlättas betydligt genom ett långsiktigt samarbete med en oberoende partner. Genom att göra samtliga inköp via en enda kanal, utan fördyrande mellanled och med total transparens mot samarbetspartners som ledord, kunde vi effektivisera hanteringen. I dag är Everfresh ett av Sveriges och genom Total Produce plc del av ett av världens ledande frukt och grönsaksföretag.  

Vår målsättning har alltsedan starten  varit att ifrågasätta och förändra värdekedjan från odling till konsument, allt för att förenkla hanteringen och stärka våra kunders konkurrenskraft. Med rakare logistik och effektivare lösningar bidrar vi till att skapa värde för våra kunder och lägre pris för konsumenterna. Nu blickar vi framåt! Genom att fokusera på kunders och konsumenters behov utvecklar Everfresh kategorier och sortiment och är branschens tankeledare. Vi vill fortsätta att skriva frukt- och grönsakshistoria!