Vår historia

Vår historia

Everfresh grundades 1995 av en grupp hängivna frukthandlare som hade lång erfarenhet i branschen.

Idén föddes när marknaden stod inför en avgörande förändring - en centralisering av handeln som skulle medföra ett överutbud av varor. Insikten var att butikernas inköpsplanering skulle underlättas betydligt genom ett långsiktigt samarbete med en oberoende partner. Genom att göra samtliga inköp via en enda kanal, utan fördyrande mellanled och med total transparens mot samarbetspartners som ledstjärnor, kunde vi effektivisera hanteringen. I dag är Everfresh ett av Nordens ledande frukt- och gröntföretag. Vi är också stolt del av koncernen Dole plc, världens ledande företag på marknaden för färskvaror.

“ I dag är Everfresh ett av Nordens ledande frukt- och gröntföretag. ”

Vi fortsätter skriva historia

Vår målsättning har alltsedan starten varit att ifrågasätta, förändra, förbättra och förenkla värdekedjan från odling till konsument, allt för att effektivisera hanteringen och stärka våra kunders konkurrenskraft. Med rakare logistik och kostnadseffektivare lösningar bidrar vi till att skapa mervärde för våra kunder och lägre pris för konsumenterna. Genom fokus på kunders och konsumenters behov kommer vi fortsätta utveckla våra kategorier och sortiment, för att i slutändan fortsätta att skriva frukt- och grönsakshistoria!