Om oss

Everfresh är ett av Sveriges ledande frukt -och gröntföretag. Everfresh är ett bolag inom Total Produce Nordic som ingår i den irländska koncernen Total Produce Plc. 

Vi på Everfresh vill göra naturlig, välsmakande och hållbart producerad mat tillgänglig för alla. Tillsammans med våra partners vill vi utveckla konsumtionen av frukt och grönsaker genom att sprida kunskap och inspiration om  våra naturliga råvaror. Vi är övertygade om att allt vi gör måste börja med konsumenternas behov och önskan att äta mer grönsaker och frukt. Vårt intresse är att öka konsumtionen av frukt och grönsaker – hos alla. Vi har naturligtvis som företag ett egenintresse i detta. Men som en tankeledande och ansvarsfull aktör ser vi det också som att vi har ett bredare samhällsansvar i att bidra till ett friskare och mer hållbart liv för människan och planeten – för just det blir konsekvenserna av bättre matvanor. Som ett led i detta har Total Produce Nordic startat initiativet Kostministeriet, som vill bidra till en stärkt folkhälsa genom ökad konsumtion av grönsaker och frukt. Gärna i samarbete med andra som vill samma sak.  

Vi tror att det som är bra för våra kunder är bra för oss. Vi försöker hitta enkla lösningar i alla sammanhang som spar kostnader på alla nivåer. Vi låter vår effektivitet komma våra kunder tillgodo, vilket ökar deras konkurrenskraft samtidigt som det driver utvecklingen framåt. Vi ser också som vår uppgift att skapa lösningar är värdefulla i vardagen för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

På den nordiska marknaden är Total Produce Nordic marknadsledare inom segmentet färska frukter och grönsaker. Bolagets primära uppgift är att stärka landsbolagen genom att driva egna verksamheter nära odling i stora producentländer som Spanien, Italien och Frankrike. Genom samarbeten med Vidinge Grönt och Steglingegården har vi också egen produktionskapacitet för bland annat salladspåsar, färdigskuren frukt, färdiga måltidssallader och packade rotfrukter.  

Everfresh har sin huvudsakliga verksamhet i Långeberga utanför Helsingborg, som är centrum för det allra mesta av de grönsaker och frukter som äts i Sverige.