Om oss

Everfresh är ett av Sveriges ledande frukt -och gröntföretag och ingår i en grupp av frukt- och gröntföretag som tillsammans heter Dole Nordic AB. Som Dole Nordic ingår vi i koncernen Dole plc.

På Everfresh vill vi göra riktigt goda färskvaror intressant och tillgängligt för alla. Vi är övertygade om att allt vi gör måste utgå från konsumentens behov och önskan att äta mer grönsaker och frukt. Tillsammans med partners och kunder sprider vi därför kunskap och inspiration om frukt och grönsaker. 

Som ledande aktör ser vi det också som att vi har ett bredare samhällsansvar i att bidra till ett friskare och mer hållbart liv för människan och planeten – för just det blir konsekvenserna av bättre matvanor. Som ett led i detta har Dole Nordic bland annat startat initiativet Kostministeriet, som vill bidra till en stärkt folkhälsa genom ökad konsumtion av grönsaker och frukt. Gärna i samarbete med andra som vill samma sak.

Vi tror att det som är bra för våra kunder är bra för oss. Vi försöker hitta enkla lösningar i alla sammanhang som spar kostnader på alla nivåer. Vi låter vår effektivitet komma våra kunder till godo, vilket ökar deras konkurrenskraft samtidigt som det driver utvecklingen framåt. Vi ser också som vår uppgift att skapa lösningar som är värdefulla i vardagen för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Genom samarbeten med Vidinge Grönt och Steglinge Gård har vi till exempel egen produktionskapacitet för bland annat färdighackade salladspåsar, färdigskuren frukt, färdiga måltidssallader och packade rotfrukter.

Everfresh har sin huvudsakliga verksamhet i Långeberga utanför Helsingborg, som är centrum för det allra mesta av de grönsaker och frukter som äts i Sverige.