Huvudsallat

Huvudsallat odlas mycket i hemträdgårdar på friland, men yrkesmässig odling i Sverige sker numera nästan uteslutande i växthus.
Det finns ett mycket stort antal anpassade till de skiftande årstidernas ljus- och temperaturförhållanden. Bladen sitter samman i en rosett, som blir fast och kompakt, efterhand som huvudet utvecklar sig. I fasta huvuden är de inre bladen ljusgula eller nästan färglösa.

Huvudsallat äts mest naturell, tillsammans med andra grönsaker eller mer matiga ingredienser och dressing. Det finns också sallat i kruka.