Potatis

Till Sverige kom potatisen med Jonas Alströmer omkring år 1730.
Nu är potatisen utbredd över så gott som hela världen och vinner ständigt ny utbredning i U-länderna, där den på grund av sitt stora utbyte och näringsinnehåll ger ett viktigt bidrag till livsmedelsförsörjningen.
Potatis som utsätts för solljus innehåller solanin, som är ett farligt gift som inte förstörs vid kokning. Därför bör man undvika att äta potatis som blivit grön. Det finns många sorters potatis och det kommer ständigt nya eftersom odlarna i Sverige vill ha bra sorter som har rätt kokegenskaper och ger bra skörd.