Jordgubbe

Stamformerna för jordgubben är okända. Vilda jordgubbar finns över stora delar av Amerika, Europa och Asien. På 1700-talet började man använda en av de vilda formerna från Nordamerika och först i slutet av 1800-talet uppstod den art av jordgubbar vi känner i dag.

I dag odlas jordgubbar över stora delar i världen med USA, Polen, Japan, Italien, Spanien och Belgien som de största producenterna. Det finns många olika sorter som är anpassade till skillnader i bla klimat och jordmån.
Jordgubbsplantan hör till familjen rosväxter och frukten är botansikt sett inte ett bär utan en stenfrukt,de små "kärnorna" på jordgubben är små nötter. Det vi äter och kallar jordgubbe är blombotten som under fruktmognaden sväller upp och blir saftig. 

Jordgubbar finns hela året. Från midsommar och några månader framåt finns svenska bär. Resten av året importerar vi från bl a Spanien, Tyskland och Belgien.  Bären har kort hållbarhet och bör inte förvaras mer än 1 dygn. Importerade bär mår bäst i +2-4 grader, svenska bär bör förvaras något varmare, +4-6 grader. De ska inte snoppas och sköljas innan de ställs i kylskåpet. 

Jordgubbar äts färska, kokas till saft, sylt och marmelad. De är också goda att servera marinerade i mild vinäger till kött. De passar bra att frysa in. Smaken bevaras då bäst om de skivas och varvas med lite socker.