Plommon

Plommon hör till familjen rosväxter. Den har mycket stor ekonomisk betydelse eftersom våra allmänt oldade frutkträd och många av våra bärarter hör till den, t ex äpplen, päron, körsbär, björnbär, hallon och jordgubbar. En överväldigande del av plommonproduktionen går till industrin.

Plommon odlas yrkesmässigt i Sverige. Skördárna växlar mycket från år till år bl a på grund av frostskador under blomningen, som är mycket tidig. Ett annat stort problem under våra klimatförhållanden är att plommon lätt spricker om det blir regn under mognadsperioden.
Det finns en mängd olika sorters plommon med varierande form och färg. Några viktiga svenska sorter är Opal och Victoria. Bland de sorter vi importerar märks särskilt Santa Rosa och Sviskonplommon från Östeuropa.
Några av de mer kända svenska sorterna är:
Herman, mognar redan i juli. Ett blåviolett plommon med fast fruktkött och lätt syrlig smak. Det är en ny sort som tagits fram på Balsgård.
Opal, har korsats och dragits upp på Alnarp. Det är ett rödviolett, ovalt plommon med gult, saftigt fruktkött. Början augusti.
Victora, kommer urpsprungligen från England. Ett rödlila plommon med oval form. Fruktköttet är ljusgult med söt smak. September.

Några av de mer kända importplommonen är:
Red Beaty, stort välfärgat rött med mycket saftigt fruktkött. Från Spanien maj-juni.
Burbank, runt med gulrött skal och saftigt gult fruktkött, söt smak. Från Italien under juni.
Formosa, stort, rött med söt smak och saftigt fruktkött importeras från Spanien under hösten.
President, blått med saftigt gult fruktkött. Från Argentina under mars och USA under hösten.
Santa Rosa, medelstort rött plommon med gult fruktkött och något syrlig smak. Från Italien, Spanien och USA under sommar och höst.
Sviskon, är en typ av plommon som har blå eller blåvioletta, små, ovala frukter med sptsig topp. Kärnan lossar lätt och fruktköttet är fast och har högre sockerhalt än plommon. Vi importerar sviskon från Västtyskland och Östeuropa under augusti och september.
Omogna frukter mognar i rumstemperatur på någon dag. Mogna plommon bör förvaras svalt, 8-10 grader. De har begränsad hållbarhet och bör inte lagras någon längre tid.

Mogna plommon har mjukt och saftigt fruktkött med aromatisk smak. Äts naturella, används för syltning, i pajer och bakverk.