Jonagold

Jona Gold är ett uppskattat och fint dessertäpple med aromatisk smak och sprött fruktkött. Det odlas mycket runt Bodensjön och vi importerar det från olika håll i Europa. Jona Gold är mycket solkrävande och växer därför helst i spaljé. Får äpplena inte tillräckligt med sol blir de bleka i färgen. Fruktköttet är vitt-gulvitt, sprött och mycket saftigt.