Åkerö

Man tror att Åkerö importerats till Sverige från Holland omkring år 1760.
O Enerot insåg sortens värde för svensk odling och uppkallade den på 1850-talet efter Åkerö gård i Sörmland, där det äldsta kända trädet växte. Sorten är mycket omtyckt och finns nu spridd i hela Norden.
Tyvärr har sorten tendens att ge goda skördar endast vartannat år, därför får den allt mindre betydelse inom yrkesfruktodlingen. Grundfärgen är vitgul, ofta dold under ljust tegelröd rodnad med mörkröda prickar. Smaken äroch aromatisk. Fin doft.