Nästa generations lantbrukare - Gustav Gibrand, Steglinge Gård

Arbetet på gården och odlingen är en central del av hållbarhetskedjan inom frukt och grönsaker. I Sverige växer en ny generation lantbrukare fram, som ska klara av balansgången att både ta tillvara på all kunskap som tidigare generationer byggt upp, och anpassa sig till en framtid med både ny teknik, klimatförändringar och ökade krav på hållbar produktion. Gustav Gibrand på Steglinge gård utanför Höganäs, är en av alla unga bönder som ser många spännande möjligheter i framtiden.

Steglingegården i Nordvästra Skåne, är en av Everfreshs största leverantörer av rotfrukter.

Steglinge har med svenskt mått mätt tidiga jordar och brukar vara först med att leverera såväl potatis som morötter. Steglinge är också importör med ett modernt packeri och levererar ett stort sortiment av frukt och grönsaker till olika grossister.

Under 2018 genomför Steglinge en tillbyggnad på över 11,000 kvadratmeter som förväntas var klar till sommaren 2019. Syftet med tillbyggnaden är att öka möjligheterna för hanteringen av produkter och bli mer utrustad för att kunna tvätta, packa, skala, strimla, juica och förkoka på Steglinge. Göran och Gustav Gibrand, far och son som driver Steglingegården, har inte sett någon liknande anläggning i Norden. De har stora förväntningar på att tillbyggnaden kommer att gynna Steglingegårdens hållbarhetsarbete.

Vi möter Gustav Gibrand för att prata om framtidens lantbrukare och hållbar utveckling. Tanken är att Gustav så småningom ska ta över gården, men det har inte alltid varit en självklarhet. När Gustav hade gått åtta veckor på lantbruksgymnasiet bytte han till en teknisk linje. Han ville lära sig mer om ekonomi och företagande, han kunde redan lantbruket och köra traktor, berättar han.

Att vara lantbrukare handlar inte längre endast om passion och livsstil, inte om man ska livnära sig på det. Vi är som vilka andra företagare som helst

Gustav berättar att han och hans far ser på framtiden med samma ögon, men vägen dit på lite olika sätt. Gustav tror inte att den yngre generationens lantbrukare behöver kunna allt på sina fem fingrar, ”även om Göran fungerar som ett öppet lexikon för mig”, säger Gustav och ler.

I dag finns det specialister inom de flesta av odlandets alla områden och informationen blir allt mer lättillgänglig. Exempelvis nya odlingstekniker, nya bättre sorter, traktorer med GPS, drönare som filmar och fotograferar för optimering av bevattning, maskinella ogräsplockare och framförallt en helt annan rådgivning för lantbrukare att vända sig till. Gustav tror vi kommer se betydligt mer av detta i framtiden, och att vi inte behöver sitta på all kunskap själva. Däremot är far och son överens om att hållbar produktion är framtiden. Både för att värna om våra naturresurser och för att gynna den svenska odlingen. Via utbyggnaden kommer de i större utsträckning kunna ta tillvara på hela skörden, säger Gustav och fortsätter:

”Det är hemskt när man tänker på hur mycket tid och energi vi själva och våra odlare lägger ner för att ibland bara få ut 50 procent av vår skörd. Oftast helt fantastiska råvaror men som inte har rätt storlek eller utseende, sorteras bort. Det är ett oerhört slöseri med fullt ätbar mat, även om en del redan i dag går till industri eller djurfoder. Samtidigt blir tekniker för lagerhållning allt mer effektiva, vilket innebär att vi kan lagra våra produkter ännu bättre och på så vis förlänga den svenska säsongen. Det ger både mindre transporter och möjlighet att kunna ta tillvara på frukt och grönsaker av alla storlekar och utseenden, som i dag annars sorteras bort."

Vi ska möta framtiden med dess hållbarhetskriterier genom att ta vara på, och betala för hela råvaran

Se vår film om Steglinge Gård och hör familjen Gibrand berätta mer om verksamheten HÄR!