Socialt ansvar

Everfresh har upprättat en uppförandekod som ligger till grund för de vardagliga beslut som fattas i vår verksamhet, och som bygger på FN:s Global Compacts tio principer för företags agerande gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption samt ETI:s (Ethical Trading Initiative) Base Code om arbetstagares rättigheter, baserat på ILO:s konventioner. Principerna för denna uppförandekod tillämpas i hela organisationen i vår egen verksamhet och med alla våra leverantörer och affärspartner. Everfresh är medveten om vikten av att ta ansvar för välfärden för alla medarbetare som bidrar till de produkter vi handlar med och respektera de mänskliga rättigheterna på alla nivåer i leverantörskedjan.

Vi tar ansvar för den miljö vi arbetar i och kommer med hjälp av alla tänkbara medel att försöka förhindra korruption i hela leverantörskedjan. Det är av största vikt att alla anställda förbinder sig att följa uppförandekoden. När vi bygger partnerskap med våra leverantörer ska vi dessutom försöka arbeta med företag som delar våra värderingar, och som är beredda att leva efter vår uppförandekod. Leverantören förväntas följa nationella och andra gällande lagar och bestämmelser. Everfresh uppförandekod tillämpar det bästa skyddet för arbetstagarna. Dessutom måste leverantören följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s grundläggande konventioner och principer om människors rättigheter i arbetslivet. Principerna i denna uppförandekod ska integreras i det dagliga arbetsrutinerna och inte som ett alternativ. Bestämmelserna i denna kod utgör minimum- och inte maximumstandard, koden ska inte användas för att hindra leverantören från att överskrida dessa standarder. Den gäller för alla leverantörer och deras underleverantörer. Leverantören förväntas förmedla uppförandekoden till alla sina anställda och underleverantörer.