Symboler

Vi arbetar med flera olika typer av symboler och märkningar. Här kommer kortare beskrivningar av de olika symboler som förekommer på våra produkter. 

 

EU-ekologisk 
EU-ekologisk

EU vill genom sitt ekologiska märke underlätta för konsumenterna att känna igen ekologiska livsmedel. Ekologisk odling innebär att producenten inte använder konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer (GMO). För att en produkt ska få marknadsföras som ekologisk i EU-länderna måste den produceras enligt EU:s förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och kontrolleras av en godkänd kontrollorganisation. Europalövet är EU:s symbol för ekologiska livsmedel och är sedan 2010 obligatorisk på alla ekologiska produkter från EU. 

 

krav_marke_liten.jpg 
KRAV

KRAV arbetar för att hjälpa konsumenten nå en hållbar livsstil. KRAVs huvudfokus ligger inom god miljö, hälsa och djuromsorg samt socialt ansvar. KRAV-märket hittar du på ekologisk mat som också kan vara ursprungsmärkt samt på hållbart fångad fisk. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO används inte i produktionen och hårda krav ställs på djuromsorgen. Man arbetar genom hela kedjan, från lantbruk till livsmedelsproduktion samt även med KRAV-märkning av restaurang och butik. Verksamheten kontrolleras minst en gång per år. Den som uppfyller KRAVs regelverk uppfyller också EU:s förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

 

Svenskt_Sigill_liten.jpg Svenskt Sigill

Kvalitetsmärket för svenska livsmedel och växter som garanterar att råvaran har producerats på kontrollerade svenska gårdar. Gårdarna möter Svensk Sigills krav på livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, miljöhänsyn och öppna landskap. Att reglerna följs garanteras av ett oberoende certifieringsorgan. Märkta produkter kan spåras tillbaka till producenterna.

 

SMAK_liten.jpg
SMAK

SMAK är ett kvalitetsmärke på potatis som finns i två kvalitetsklasser för hushåll, klass 1 och klass 2. Stiftelsen Potatisbranschen har fastställt kvalitetsreglerna. 

 

Fairtrade.jpg 
Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning och en garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier, som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

 

Rainf.jpg Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest Alliance certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te. Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer.

 

nyckelhal_liten.jpg 
Nyckelhålet

Nyckelhålet gör det enklare att välja hälsosamt. Märkningen finns främst på färdigförpackade mejeri-, fisk och köttprodukter, bröd, müsli, pasta men återfinns även på oförpackad fisk, frukt och grönt. Märkningen signalerar mindre fett, mättat fett, salt eller socker och mer fibrer än motsvarande alternativ.

 

glasogaffel.jpg 
Glaset och gaffeln

Symbolen får användas på förpackningsmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel som uppfyller kraven i EG-lagstiftningen.

 

returpilar.jpg
Returpilar

Returpilar finns på förpackningar av papper, papp, kartong och well. Returpilarna visar att varan kan lämnas till återvinning.