Odlingsformer

Svenskt_Sigill_liten.jpg

IP Sigill

Svenskt Sigill är en kvalitetsmärkning på livsmedel och prydnadsväxter. Den garanterar att råvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar och i odlingar som lever upp till höga krav på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap. Grunden är en uppsättning regler och rekommendationer, olika för olika typer av produkter, som gården måste följa för att kunna använda märket Svenskt Sigill. Svenskt Sigill är inte bara ett märke, utan framförallt en långsiktig satsning för att uppnå en hållbar livsmedelsproduktion.

 

eko_logga_liten.jpg

EU-ekologiskt producerade produkter

I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer (GMO). Ekologiskt lantbruk innebär odling och djurhållning där man strävar efter en hög självförsörjningsgrad. Både när det gäller växtnäring och foder utnyttjas främst lokala och förnyelsebara resurser. Lättlöslig mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel ersätts av andra åtgärder. För att få kalla en produkt ekologisk i EU måste produkten uppfylla EU:s lagstiftning för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

 

Globalgap logotype.jpg

GLOBALGAP

GLOBALGAP är en internationell standard för god jordbrukssed. GAP står för "Good Agricultural Practice" och är ett vedertaget begrepp för att beskriva "bästa praxis" för jordbruks- och trädgårdsproduktion. Syftet med standarden är att öka livsmedelssäkerhet (HACCP) och miljöhänsyn, samt att visa odlarnas åtagande och förmåga att producera säker och ren mat. Standarden kräver kontroll av internationellt erkända och oberoende kontrollorgan.

GLOBALGAP-standarden är internationell och fick först störst utbredning i Europa eftersom den utvecklats av och i första hand efterfrågas av de europeiska detaljhandelsföretagen. Eftersom Europa importerar mycket frukt, grönsaker och andra livsmedel från övriga delar av världen har standarden allt mer kommit att användas i utpräglade exportländer.