Vår förpackningsstrategi

Everfresh förpackningspolicy stödjer FN:s globala mål i Agenda 2030, att minska mängden avfall markant. I vissa fall är dock förpackningen viktig för att bibehålla produktens fräschör, hållbarhet och undvika matsvinn.

Under 2018 tog Everfresh fram en förpackningspolicy som syftar till att fastställa våra nya huvudmål för utveckling, förvaltning, skydd av miljö och minskning av förpackningsmaterial i vår leverantörskedja. Detta är inte bara en miljömässig vinst utan även ekonomiskt gynnsamt. Under året har vi tillsammans med vår kund Coop, bytt ut Änglamarks plastförpackningar till förnybar plast. Plastpåsen till ekologiska bananer har ersatts av en tejpremsa runt klasen. Svart plasttråg till ekologiska tomater och champinjoner har ersatts av transparent, recirkulerad återvinningsbar plast. Arbetet är påbörjat och kommer fortskrida under 2019.