Våra certifieringar

Här hittar du våra aktuella certifieringar och kan enkelt ladda ner dem. 

 

BRC Global Standard for Storage and Distrubution

Everfresh samt vår logistiklösning, ompackning och sortering och bananmogning ingår i Total Produce Nordic AB är certifierat enligt BRC Global Standard för Storage and Distrubution. Läs mer här.

 

 

Certifikat för ekologisk produktion

Everfresh's certifikat för ekologisk produktion i enlighet med

EG-förordningen om ekologisk produktion och enligt KRAV:s regler.

 

Kundverifikat TMR

Everfresh har valt att fullgöra sitt producentansvar genom TMR.

TMR ansvarar för att förpacknigar samlas in och återvinns enligt förpackningsförordningen.