Våra certifieringar

Här hittar du våra aktuella certifieringar och kan enkelt ladda ner dem. 

 

BRC Global Standard for Storage and Distribution

Everfresh samt vår logistiklösning, ompackning och sortering och bananmogning ingår i Dole Nordic AB, som är certifierat enligt BRC Global Standard för Storage and Distrubution. Läs mer här.

 

 

Certifikat för ekologisk produktion, Everfresh

Certifikat för ekologisk produktion, Interbanan

Vår koncerns certifikat för ekologisk produktion är i enlighet med EG-förordningen om ekologisk produktion och enligt KRAV:s regler.

 

Kundverifikat TMR

Everfresh har valt att fullgöra sitt producentansvar genom TMR.

TMR ansvarar för att förpacknigar samlas in och återvinns enligt förpackningsförordningen.