Hållbarhetsrapport

Total Produce Nordics Hållbarhetsrapport 2020

Klimatförändringar innebär nya krav och utmaningar för vår bransch, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Behovet av att bidra till att minska på brukandet av vår jord är enormt och kräver samarbete och initiativtagande längs hela värdekedjan – från plantering och odling till plockning och skörd, försäljning, leverans och slutkonsumtion. Oavsett om frukten eller grönsaken har vuxit i Sydamerika, Asien, Afrika eller Europa. I vår rapport kan du läsa mer om vad vi på TPN gör för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Klicka här för att komma till rapporten

 

Everfresh Hållbarhetsrapport 2019

2019 var ett år då klimatfrågan på allvar fick genomslag i världen, och de FN:s uppsatta mål i Agenda 2030 började omsättas i konkreta handlingar. Vi är stolta över att mer frukt och grönsaker på tallriken är en del av svaren på samtidens och framtidens klimatutmaningar. I vår rapport kan du läsa mer om vad vi på Everfresh och TPN gör för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi redovisar vårt arbete inom klimat och miljö, hållbar odling, socialt ansvar, medarbetare, respekt för mänskliga rättigheter, affärsetik och antikorruption.

Klicka här för att komma till rapporten

 

Everfresh Hållbarhetsrapport 2018

2018 var ett vädermässigt utmanande och händelserikt odlingsår, trots det lyckades vi ta flera viktiga steg mot vår vision om en hållbar livsmedelskedja, mer om detta kan du läsa i vår hållbarhetsrapport.

Klicka här för att komma in till rapporten