Hållbar odling

Everfresh arbetar aktivt för att säkra kvalitet, miljö och socialt ansvar i vårt leverantörsled. Vi verkar för en hållbar produktion, ökad livsmedelssäkerhet, bättre miljö och för främjande av ett långsiktigt hållbart jordbruk, detta genom vårt leverantörskrav på certifiering enligt GLOBAL G.A.P. (Good Agriculture Practice) och IP Sigill (Integrerad Produktion).

Everfresh är KRAV-certifierad samt medlem i SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), världens största samarbetsplattform för hantering av etiska uppgifter i leverantörskedjan. För att kontrollera att våra leverantörer följer våra krav sker återkommande leverantörsbesök och revisioner hos våra producenter och packhus. Genom att kunna kontrollera varorna före avgång ges även möjlighet till en bättre ankomstkvalitet och mindre svinn.

Alla leverantörer från så kallade semi- och högriskländer, definierade enligt amorfi BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) lista över riskländer, ska ha utfört en social revision alternativt en plan på en inplanerad sådan inom en rimlig framtid. Våra leverantörer och odlare är fördelade över stora delar av världen. Detta innebär möjligheter, men också ett ansvar för att förbättra arbetsförhållandena och minska miljöpåverkan i dessa länder. Vi vet att det går att odla och producera frukt och grönsaker under goda sociala förhållanden, något som kräver ett långsiktigt samarbete med odlare och leverantörer.