E-Plan

- För långsiktigt och hållbart företagande

E-plan är vår hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart företagande. Planen lanserades 2014 och bygger på fyra pelare: ekonomi, etik, miljö och ekologi. Genom strategiska inköp, reducering av avfall, projekt och samhällsengagemang driver vi vår hållbarhetsagenda framåt. Vi vill växa tillsammans med våra leverantörer och kunder, genom förtroende, integritet och respekt för miljön och människor. Det gör vi genom att inspirera, och erbjuda hjälp och vägledning i vår gemensamma resa framåt. Vi tror på samarbete, utbyte av kunskap och på att långsiktiga relationer bidrar till vår gemensamma framgång. Vi tror också att det är tillsammans som vi kan göra störst skillnad för människors arbetsförhållanden, vårt klimat och för vår hälsa.

Vår plan är att göra så mycket vi kan för att hjälpa till att rädda vår planet genom att minska vårt eget avtryck. Genom vår hållbarhetsplan tar vi ett ansvar från odling till slutkund. Vi arbetar aktivt för att minska vår direkta klimatpåverkan vad gäller jordbruk, val av emballage, transport, lagerhållning och minimering av svinn i produktionsledet.