E-Plan

E-plan är vår hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart företagande. Genom E-plan tar vi  ansvar från odling till slutkund. Vi arbetar aktivt för att minska vår direkta klimatpåverkan vad gäller jordbruk, val av emballage, transport, lagerhållning och minimering av svinn i produktionsledet. Hållbarhetsplanen lanserades 2014 och bygger på fyra pelare: ekonomi, etik, miljö och ekologi. Genom strategiska inköp, reducering av avfall och genom projekt och samhällsengagemang hoppas vi kunna bidra till att minska miljöeffekterna på vår planet. Detta genom att växa tillsammans med våra leverantörer och kunder, med förtroende, integritet och respekt för miljön och människor. Vi tror på samarbete, utbyte av kunskap och på att långsiktiga relationer bidrar till vår gemensamma framgång. Vi tror också att det är tillsammans som vi kan göra störst skillnad för människors arbetsförhållanden, vårt klimat och för vår hälsa.