Hållbarhet

Klimatfrågan är en av vår tids allra viktigaste utmaningar. För oss är det en självklarhet att göra allt vi kan för att bidra till en mer hållbar matkonsumtion, och därför är det en naturlig del av vår strategi. Vi vill göra världen grönare, bokstavligen. Vår målsättning har alltsedan starten 1995 varit att ifrågasätta och förändra. Nu är det dags för Everfresh att ta nästa steg som organisation och leda vägen för en ny syn på frukt och grönsaker! Total Produce Nordic AB, där Everfresh ingår, har därför startat initiativet Kostministeriet, som jobbar för en stärkt folkhälsa genom ökad konsumtion av grönsaker och frukt.