Offentliga måltider/Anbud som rör frukt och grönsaker

Är du anbudsläggare i en kommun eller är grossist som vill ha tips och hjälp hur och vad man kan fråga eller svara om frukt och grönsaker?

Vi som marknadsledande företag och med vår kunskap och expertis kan hjälpa så att du både får vad som efterfrågas och kan leverera vad som krävs.

Eftersom vi har så stor inköpskraft så köper vi många av våra frukter och grönsaker direkt från odlare och skapar långsiktiga relationer. Detta gör att ekonomi, miljö och etik är frågor som vi kan jobba mycket närmare med producenterna runt om i världen med.

Använd vår kompetens för att få exakt det som du har tänkt dig i en upphandling.

+46 (0)42-450 23 00
info@everfresh.se