Everfresh foodservice

Vi servar grossister med färska frukter och grönsaker. I vårt sortiment finns konventionella råvaror, ekologiska råvaror, ett brett utbud med kundunika produkter samt ett stort sortiment färdigskurna produkter under det egna varumärket Chefs Cut.

Unikt för vårt Chefs Cut sortiment är att vi har egna produktionsanläggningar inom koncernen som kan producera samtliga av produkterna i vårt sortiment. Detta gör att både pris, kvalité, spårbarhet och utveckling blir positiv för dig som kund.

Här hittar du hela sortimentet

Vi har medarbetare som har specialkompetens inom alla områden som är värdefullt för dig som kund:

  • Miljö och kvalité
  • Sälj och prissättning
  • Utveckling och utbildning
  • Logistik och transport
  • Offentliga anbud
  • Inköp och säsongsprodukter

 

Är du intresserad av att veta mer eller vill höra hur vi skulle kunna samarbeta så tveka inte utan hör av dig på följande alternativ:

+46 (0)42-450 23 00
info@everfresh.se